GRATIS WI-FI.

 

Hos Nordstrand camping er der gratis Wi-FI. Dog skal man som gæst regne med at det trådløse net ikke altid fungerer 100 % optimalt. Der er mange ting som spiller ind på kvaliteten.

Wi-fi på en campingplads er ikke som derhjemme. Signalet sendes ud til mange enheder på på samme tid og på et stort område. Udover dette er der andre ting som spiller ind.

 

Træer: Når det trådløse signal skal passere gennem træer hække med mere, svækkes signalet. Når træernes blade tilmed er våde, svækkes signalet markant.

 

Bygninger er ligeledes en forhindring for Wi-Fi-signalet. Tykke mure udgør en væsentlig barriere. Ofte vil man som gæst opleve at signalet fungerer uden for campingvognen men ikke inden for. Dette hænger sammen med, at signalerne svækkes betydeligt, når det skal igennem campingvognen – det samme gør sig gældende med biler, der også ”skygger” for signalet. Som regel er der meget bedre signal uden for campingvognen.

 

Din smartphone og computer er ikke altid fuldt opdaterede, og det kan give problemer i forhold til modtagelsen af WiFi-signalet. Derudover er der forskel fra enhed til endhed. Nogle computere har firewalls som går ind og blokere et offentligt Wi-Fi signal. 

Vi er underlagt regler for hvor kraftitigt et signal vi må udsende. Vi kan ikke blot skrue op for styrken på vores Wi-fi, da man som virksomhed ikke må sende signal udover sin egen matrikel. 

 

For det bedst mulige signal henviser vi til vores tv-stue og ungdomsrum. Ofte kan man logge på ved en bygning og tage signalet med sig ned på pladsen.

 

Da alle disse forhold er ændres vil man opleve, at signalet vil variere over dagen.