Nordstrand Camping - En verden til ferie

HANDELSBETINGELSER

E-handelsbetingelser for Nordstrand Camping A/S

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere. 

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens pgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at  genudlejning af en reserveret hytte/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.

 

Bestilling og betaling

Booker du et ophold med egen campingvogn/telt/autocamper, forudbetales dkk 500,- straks efter at bookingen er foretaget, restbeløbet betales ved indtjekningen. Booker du et ophold i hytte, betales 25% af det fulde beløb straks efter at bookingen er foretage, restbeløbet betales 60 dage før ankomst. 

Straks efter modtagelse af bestilling fremsender Nordstrand Camping A/S lejebevis pr e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med dit lejebevis bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

 

Kontrol af lejebevis

Ved modtagelse af lejebeviset er det lejerens ansvar at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.

 

Afbestilling (uden tilkøb af Afbestillingsbeskyttelse)

Afbestilling af betalte ophold, hvor der ikke er tilkøbt afbestillingsbeskyttelse, medfører ingen returnering af det indbetalte beløb.

 

Afbestillingsbeskyttelse

Vi anbefaler at I tilkøber vores Afbestillingsbeskyttelse, når I booker et ophold hos Nordstrand Camping A/S. På den måde er I sikret hvis I har behov for at annullere jeres booking. Afbestillingsbeskyttelsen dækker også ved sygdom.

 

Ved telefonisk booking gælder følgende:

Ønsker man at tilkøbe afbestillingsbeskyttelse skal køber selv oplyse at man ønsker at tilkøbe Nordstrand Camping A/S afbestillingsbeskyttelse i sammen med bookingen.

 

Ved online booking gælder følgende:

Du skal selv vælge om du ønsker Afbestillingsbeskyttelsen.

 

Pris:

Afbestillingsbeskyttelsen koster dkk 300,- pr booket enhed og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetaling kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.

 

Sådan er I dækket af vores Afbestillingsbeskyttelse

Ved sygdom gælder følgende:

I tilfælde, hvor en booking omfatter flere enheder (plads til campingvogn/telt/autocamper eller hytte), omfatter afbestilling alene den enhed som den sygdomsramte skulle bebo.

Afbestillingsbeskyttelsen dækker frem til kl. 12.00 på ankomstdagen. Det fulde beløb (fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af lægeerklæring.

Er der IKKE tale om sygdom gælder følgende:

 

Mere end 60 dage før ankomst:

Afbestilling mere end 60 dage før ankomst medfører returnering af det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på dkk 500,- Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

 

60-30 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører returnering af 50% af det indbetalte beløb. Prisen på Afbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke.

 

29-0 dage før ankomst:

Afbestilling af ophold medfører ingen refundering.

 

Under opholdet:

Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør I være opmærksomme på at være dækket af jeres private rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I er nødt til at afbryde jeres ophold.

 

Fortrydelsesret og refusion

Vi gør opmærksom på at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens pgf 18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret.

Nordstrand Camping A/S påtager sig intet ansvar for gæstens mulighed for at tage lejemålet i brug. Såfremt du som gæst afskæres fra muligheden for transport til og fra campingpladsen (eksempelvis på grund af aflyste fly-/togafgange, problemer med bilen, trafikale forhold, grænselukninger mm) vil du ikke blive kompenseret herfor.

 

Gæstens ansvar:

Lejer af hytte hæfter fuldt ud for inventaret i hytten. Mangler og skader påført af lejer afregnes ved afrejse. Den person der har indgået lejemålet, hæfter også for skader forvoldt af øvrige beboer og gæster i lejemålet. Hytter må maksimalt bebos af det antal personer der er angivet i prislisten. 

 

Reklamationer

Hos Nordstrand Camping A/S vil der altid kunne opstå fejl, selvom vi selvfølgelig bestræber os på det modsatte, og er der ting I som gæster er utilfredse med, skal I hurtigst muligt rette henvendelse til receptionen. Skulle en udlejningsenhed være mangelfuldt rengjort, eller skulle der være skader i udlejningsenheden som vi har overset, skal I straks efter ankomst (inden for 3 timer) rette henvendelse til receptionen med henblik på at få denne mangel udbedret. Klager over eksempelvis rengøring der først fremføres ved afrejse, vil ikke blive behandlet.

Hvis der er lukkede faciliteter pga. regler forsamlingsforbud eller akutte problemer kan Nordstrand Camping A/S ikke gøres til ansvar herfor og der gives derfor ikke prisreduktion. 

 

Nordstrand Camping A/S kan ikke gøres ansvarlig for forekomster af dyr og insekter, idet campingpladsen er beliggende i et naturområde.

 

Ønsker I at reklamere efter at I er kommet hjem kan I senest 7 dage efter afrejse skrive til os på mailadressen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

I tilfælde af uenighed anlægges en eventuel retssag ved Retten i Hjørring og sager skal afgøres efter dansk lovgivning.

 

Priser og rabatter

Priserne hos Nordstrand Camping A/S  justeres løbende og de aktuelle priser findes på vores hjemmeside. Vi forbeholder os retten til at ophæve en lejeaftale grundet tastefejl og/eller trykfejl. Rabatter kan ikke kombineres. 

Alle priser oplyst i online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

 

Persondata

Nordstrand Camping A/S registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Frederikshavn nordstrand camping beholder registreringen i 5 år.

Frederikshavn nordstrand camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.

Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.

 

Force Majeure og lignende forhold

Såfremt gennemførsel af lejeaftalen ikke er mulig – eller i væsentlig grad vanskeliggøres – som følge af force majeure eller forhold, som kan sidestilles hermed, blandt andet men ikke begrænset til: Krig, optøjer, naturkatastrofer, olie- og benzinrationeringer, forureningskatastrofer, epidemier, pandemier, standsning af valutahandel, usædvanlige vejrforhold, tørke, oversvømmelser, grænselukning, trafikale forhold, strejke, lockout og lignende, der ikke kunne forudses ved lejeaftalens indgåelse, er Nordstrand Camping A/S berettiget til at annullere lejeaftalen idet Nordstrand Camping A/S  ikke kan gøres ansvarlig i nævnte tilfælde.

Der tilkommer ikke lejeren tilbagebetaling af indbetalte beløb. Lejer vil dog modtage et tilgodebevis på det indbetalte beløb. Tilgodebevis kan benyttes til køb af et nyt ophold inden for en 2årig periode.

 

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER

Frederikshavn nordstrand camping

Apholmenvej 40

9900 Frederikshavn

Tlf.: 98429350

E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Cvr.:30 61 55 57